1. Qingping

   Search "Qingping"

   Home > Contact Us > Subsidiary Companies
   Subsidiary Companies
   • 123
    Guangzhou Qingping Estate Co., Ltd. 

    address: Guangzhou Qingping Road

    No. 55 Qingping Medicine Center 9 floor, zip 


   • test

    Guangzhou Qingping Pharmaceutical Logistics Co. Ltd.

    Address: Guangzhou city Liwan District Street South Hainan chigangxiyue No. 458

    Zip code: 510140   • 111

    Guangzhou Qingping Market Construction Development Co. Ltd.

    Address: No. 55 Guangzhou Qingping medicine center city Qingping Road 9 floor

    Zip code: 510140